Miten biopohjaisia sivuvirtoja hyödynnetään?

Biopohjaisia sivuvirtoja muodostuu mm. elintarvike- ja juomateollisuudessa, maataloudessa, metsäteollisuudessa, energiantuotannossa, rakennusteollisuudessa ja yhdyskuntien jätehuollossa. Sivuvirroista voidaan jalostaa raaka-aineita monenlaisiin tuotteisiin, kuten rehuihin, biopolttoaineisiin, kosmetiikkaan, biokemikaaleihin, lannoitteisiin, biomuoveihin ja -komposiitteihin tai tekstiilikuituihin, ja niitä voidaan hyödyntää monin tavoin myös sellaisenaan.Havainnollistamme tässä muutamia sivuvirtojen hyödyntämisratkaisuja, joiden ympärille on rakentunut yritystoimintaa.

Sybimar Oy:n suljetun kierron konsepti

Uudessakaupungissa on kokeiltu suljetun kierron kiertovesikasvatuskonseptia, jossa vesi, ravinteet ja energia kiertävät kalankasvatuslaitoksen, kasvihuoneiden ja biokaasulaitoksen välillä. Kasvatusaltaiden puhdistuksesta jäljelle jäävä liete käytetään biokaasulaitoksen syötteenä. Biokaasulaitos lämmittää kasvihuoneita. Kalankasvattamon hiilidioksidi ja osa ravinnepitoisista vesistä hyödynnetään kasvihuoneissa. Kasvihuoneista vettä kierrätetään takaisin kalankasvatuslaitokselle. Biokaasulaitoksen mädätysjäännös käytetään lannoitteena ja kalanperkuujätteistä tehdään biopolttoaineita. Sybimar Oy:n verkkosivujen mukaan laitokselle etsitään tällä hetkellä uutta yrittäjää (https://auramare.fi/portfolio/sybimar).

Kuvan mukainen kiertotalouskonsepti on esimerkki useamman toimijan muodostamasta teollisesta symbioosista: mukana olevat toimijat hyödyntävät toistensa raaka-aineita, teknologiaa, palveluita ja energiaa ja tuottavat näin lisäarvoa toisilleen.

Lue lisää:

Sybimar Oy, Suljetun kierron konsepti. https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/palvelut/greenenergycases/sybimar_oy_suljetun_kierron_konsepti.13.html

Ravinteet kiertoon: Kotipellon puutarhan ja Sybimar-kalankasvattamon symbioosi 9.8.2017: https://www.youtube.com/watch?v=_Joxq9pmvRQ

Sybimar Oy – suljetun kiertovesikasvatuksen yrityskonsepti. https://www.satafood.net/site/assets/files/1957/sybimar_oy-_yritysvierailu_12_2_2020.pdf 

Proteiineja, öljyjä ja lannoitteiden raaka-aineita monenlaisista sivuvirroista

Lihateollisuuden eläinperäisistä sivutuotteista voidaan jalostaa biopolttoaineita ja rehujen tai lannoitteiden raaka-aineita. Samoja tuotteita saadaan kasvissivuvirroilla ruokituista mustasotilaskärpäsen toukista. Tutustu näihin sivuvirtojen jalostusprosesseihin tarkemmin oheisen, reilun minuutin mittaisen animaation avulla.

Lue lisää:

Honkajoki Oy. Suoma­lainen kierto­talouden edellä­kävijä. https://honkajokioy.fi/tietoa-meista/

MTV Uutiset. 14.5.2023. Suomalaisyritys tähtää ötököillään Euroopan-markkinoille: Mustasotilaskärpänen tekee jätteestä uusien tuotteiden raaka-aineita. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/suomalaisyritys-tahtaa-otokoillaan-euroopan-markkinoille-mustasotilaskarpanen-tekee-jatteesta-uusien-tuotteiden-raaka-aineita/8692754#gs.bl92k8

Volare Oy. 2023. https://volare.fi/fi/technology/

Tilaa ilmoitus sähköpostiisi

Lähetämme tiedon uudesta sivuvirrasta sähköpostiisi. Valitse sinua kiinnostavat sivuvirrat ja syötä sähköpostiosoitteesi lomakkeelle niin saat jatkossa ilmoituksen heti, kun uusia sivuvirtoja ilmoitetaan sivustolle.