Teolliset symbioosit maksimoivat materiaalitehokkuutta

Resurssien ja materiaalien tehokas käyttö palvelee kiertotalouden tavoitteita pidentämällä materiaalien kiertoa ja vähentämällä neitseellisten luonnonvarojen tarvetta. Se on yrityksille myös mahdollisuus saavuttaa taloudellista hyötyä esimerkiksi kustannussäästöjen kautta. Kun teolliset toimijat tekevät keskenään yhteistyötä ja jakavat resursseja saavuttaakseen yhteisiä taloudellisia ja ympäristöhyötyjä, puhutaan teollisista symbiooseista. Teollisissa symbiooseissa yritykset jakavat keskenään resurssejaan tähdäten siihen, että toisen yrityksen jätteestä tai sivuvirrasta tulee toisen raaka-ainetta. Esimerkkejä usean yrityksen muodostamista teollisista symbiooseista ovat Sybimar Oy:n suljetun kierron kiertovesikasvatuskonsepti ja Honkajoki Oy:n ympärille rakentunut Kirkkokallion ekoteollisuuspuisto, joka on maailman mittakaavassakin ainutlaatuinen kiertotalouskonsepti. Kirkkokallion ekoteollisuuspuistosta voit lukea lisää täältä: https://www.businesskankaanpaa.fi/vahvuudet/kirkkokallion-ekoteollisuuspuisto/.

Pienimmillään teollinen symbioosi voi olla sellainen, jossa yksi yritys hyödyntää toisen yrityksen sivuvirtaa siten, että molemmat yritykset hyötyvät. Esimerkiksi kasvihuoneen hävikkikurkuista valmistetaan Forssassa olutta (https://olutmylly.fi/oluemme/#myllari-kurkku-ale), jolloin sekä kasvihuoneyritys että olutpanimo hyötyvät hävikin muuttumisesta raaka-aineeksi.  

Sybimar Oy:n suljetun kierron konsepti

Uudessakaupungissa on kokeiltu suljetun kierron kiertovesikasvatuskonseptia, jossa vesi, ravinteet ja energia kiertävät kalankasvatuslaitoksen, kasvihuoneiden ja biokaasulaitoksen välillä. Kasvatusaltaiden puhdistuksesta jäljelle jäävä liete käytetään biokaasulaitoksen syötteenä. Biokaasulaitos lämmittää kasvihuoneita. Kalankasvattamon hiilidioksidi ja osa ravinnepitoisista vesistä hyödynnetään kasvihuoneissa. Kasvihuoneista vettä kierrätetään takaisin kalankasvatuslaitokselle. Biokaasulaitoksen mädätysjäännös käytetään lannoitteena ja kalanperkuujätteistä tehdään biopolttoaineita. Sybimar Oy:n verkkosivujen mukaan laitokselle etsitään tällä hetkellä uutta yrittäjää (https://auramare.fi/portfolio/sybimar).

Kuvan mukainen kiertotalouskonsepti on esimerkki useamman toimijan muodostamasta teollisesta symbioosista: mukana olevat toimijat hyödyntävät toistensa raaka-aineita, teknologiaa, palveluita ja energiaa ja tuottavat näin lisäarvoa toisilleen.

Lue lisää:

Sybimar Oy, Suljetun kierron konsepti. https://www.motiva.fi/ratkaisut/uusiutuva_energia/palvelut/greenenergycases/sybimar_oy_suljetun_kierron_konsepti.13.html

Ravinteet kiertoon: Kotipellon puutarhan ja Sybimar-kalankasvattamon symbioosi 9.8.2017: https://www.youtube.com/watch?v=_Joxq9pmvRQ

Sybimar Oy – suljetun kiertovesikasvatuksen yrityskonsepti. https://www.satafood.net/site/assets/files/1957/sybimar_oy-_yritysvierailu_12_2_2020.pdf 


Tilaa ilmoitus sähköpostiisi

Lähetämme tiedon uudesta sivuvirrasta sähköpostiisi. Valitse sinua kiinnostavat sivuvirrat ja syötä sähköpostiosoitteesi lomakkeelle niin saat jatkossa ilmoituksen heti, kun uusia sivuvirtoja ilmoitetaan sivustolle.